Skjern Tarm Musikforenings bestyrelse 2018:

Harriet Ludvigsen 26712343
Mogens Nielsen 30761660
Bodil Dorph 97352648
Bente Lønne 40183178
Jens Allan Mose 22807910
Frede Haukrogh 20762826
Allan Kissow Petersen
Dennis Rovsing Christensen